Rozbudowane funkcje raportowania i kontroli postępów w nauce oraz systemy powtórek umożliwiają szybkie i efektywne szkolenie branży finansowej.
Odpowiednio szybkie reagowanie na zmieniające się warunki, dostosowywanie produktów do obecnych preferencji odbiorców czy też profesjonalna obsługa Klienta decydują o sukcesach banków, towarzystw ubezpieczeniowych oraz innych firm świadczących usługi finansowe dla Klientów indywidualnych i biznesowych. MyNetwork Polska oferuje i stale rozszerza możliwości rozwiązań, które pozwalają rozwijać wiedzę i kompetencje pracowników tej branży.

Rekomendowane rozwiązania dla branży

Platforma LMS
Branża finansowa oczekuje oprogramowania charakteryzującego się rozbudowanymi funkcjonalnościami raportowania i kontroli. Ponadto rozwiązania informatyczne muszą wykazywać się znaczną elastycznością i możliwością zastosowania w dużych, rozproszonych strukturach. MyLearning LMS sprawdza się w sektorze finansowym, umożliwiając zarządzanie procesami edukacyjnymi w oparciu o strukturę organizacyjną przy jednoczesnym wielowymiarowym raportowaniu postępów w nauce. Platforma zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa – z powodzeniem przechodzi profesjonalne testy i audyty w wiodących bankach i towarzystwach ubezpieczeniowych, działających na polskim rynku.

Więcej o funkcjonalnościach MyLearning LMS

Przykład wizualizacji platformy MyLearning LMS dla branży finansowej

Szkolenia na zamówienie
MyNetwork Polska, wykorzystując doświadczenie w tworzeniu szkoleń dedykowanych dla banków, towarzystw ubezpieczeniowych oraz innych instytucji finansowych, opracowuje programy edukacyjne na zamówienie, wspierające działy obsługi Klienta oraz sprzedaży:
  • Szkolenia wstępne,
  • Kursy produktowe,
  • Szkolenia z procedur, w tym z standardów obsługi Klienta, negocjacji, technik sprzedaży,
  • Szkolenia z umiejętności miękkich.
Szkolenia gotowe dla branży finansowej:
  • Szkolenie dla osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych
  • Szkolenie „Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy”
  • Szkolenia z kategorii „Rozwój Osobisty”: „Efektywna komunikacja”, „Radzenie sobie ze stresem”, „Rozwiązywanie konfliktów”.

Referencje:

Jesteśmy pod nieustannym wrażeniem jakości, pomysłowości oraz terminowości w realizacji dostarczanych szkoleń e-learningowych. Niezwykle ważne jest dla nas również doświadczenie MyNetwork Polska, które jest widoczne na wszystkich etapach współpracy. Głównym argumentem, przemawiającym za współpracą z firmą, jest ich innowacyjność i kreatywne podchodzenie do każdego zleconego szkolenia. Firma zatrudnia kompetentnych pracowników, którzy rozumieją rzeczywistość biznesową i są dla nas zawsze partnerami w rozmowie.

Agnieszka Sitarska-Piwko
BRE Bank SA