Polityka prywatności MyNetwork Polska

Administratorem Twoich danych osobowych jest MyNetwork Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Kluczborska 17/2, 31-271 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000125878, NIP 6762221406, tel. +48 12 631 54 21, (kontakt telefoniczny dostępny jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10:00 do 16:00), e-mail: kontakt@mynetwork.pl lub iod@mynetwork.pl („MyNetwork”)

 

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:

  1. Prawo do sprostowania: jeżeli uważasz, że dane osobowe są niedokładne lub niekompletne, możesz domagać się wprowadzenia odpowiednich zmian do swoich danych osobowych;
  2. Prawo do usunięcia: możesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych;
  3. Prawo do ograniczenia przetwarzania: możesz poprosić o ograniczenie przetwarzania swoich danych osobowych;
  4. Prawo do zgłoszenia sprzeciwu: możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. Przysługuje Ci bezwzględne prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania związanego z marketingiem bezpośrednim;
  5. Prawo do wycofania zgody: jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, możesz ją w każdym czasie wycofać;
  6. Prawo do przenoszenia danych: jeżeli jest to zgodne z prawem, możesz domagać się, aby przekazane nam dane osobowe zostały Ci zwrócone lub przekazane osobie trzeciej.
  7. Prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Cel i czas przetwarzania

MyNetwork przetwarzać będzie następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, adres e-mail w celu marketingu swoich produktów i usług. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany a dostęp do nich będą mieli jedynie upoważnieni pracownicy i współpracownicy MyNetwork.
Podstawą dla przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, zwanego także ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych („RODO”) – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Twoje dane, przekazane wraz ze zgodą przetwarzane dla celów marketingowych, przechowujemy do czasu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Komu przekazujemy Twoje dane

Twoje dane osobowe przekazywać będziemy naszym usługodawcom – podmiotom, które pomagają nam świadczyć Ci usługi, a także podmiotom, które wspomagają nas w działaniach marketingowych.
W każdym przypadku powierzenie innym podmiotom Twoich danych następować będzie w oparciu o zgodną z RODO umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Powierzenie danych nie zwalnia MyNetwork z odpowiedzialności za ich przetwarzanie.
Z uwagi na fakt, że jednym z usługodawców MyNetwork jest spółka Google LLC, dane mogą być przekazywane tej firmie, jednakże przetwarzanie danych odbywa się tylko na terenie EOG.
W niektórych przypadkach Twoje dane osobowe mogą być także przekazywane przez MyNetwork organom publicznym. Będzie tak jedynie w przypadkach, gdy będziemy do tego zobowiązani przez przepisy obowiązującego prawa.

 

Google Analitycs

Serwis wykorzystuje narzędzie Google Analytics, usługę analizowania sieci oferowaną przez Google Inc. („Google”). Narzędzie Google Analytics wykorzystuje cookie przechowywane na Twoim komputerze i pozwalające na korzystanie z Serwisu. Google używa przesłanych informacji aby analizować na rzecz MyNetwork sposób użytkowania przez Ciebie strony internetowej, aby tworzyć raporty o aktywności w stronie internetowej. Zidentyfikowany przez Google Analytics adres IP nie będzie łączony z innymi danymi zbieranymi przez Google.

W przypadku danych przekazywanych Google, szczegóły, w jaki sposób dane osobowe są wykorzystywane znajdują się na stronie internetowej: https://policies.google.com/technologies/partner-sites