szkolenia gotowe / compliance / przeciwdziałanie mobbingowi dla menadżerów

Przeciwdziałanie mobbingowi dla menadżerów

Buduj świadomość menadżerów z zakresu mobbingu w pracy. Szkolenie e-learningowe nauczy liderów, jak rozpoznawać niewłaściwe zachowania i im zapobiegać.

Szkolenie e-learningowe mobbing w pracy dla menadżerów

Dołącz do naszych Klientów:

korzyści Mobbing w pracy –
szkolenie dla 
liderów.
Szkolenie e-learningowe z przeciwdziałania mobbingowi w miejscu w pracy - dodatek dla menadżerów

Tematy zawarte w szkoleniu:

 • Dostosowywanie sposobu i formy komunikacji
 • Nieplotkowanie i reagowanie na obmowy
 • Prezentowanie odpowiedniego poziomu kultury osobistej
 • Monitorowanie, rozliczanie i egzekwowanie wykonania zadań
 • Przestrzeganie zasady równego traktowania na co dzień
 • Przestrzeganie przepisów z zakresu prawa pracy
 • Dbałość o integrację zespołu i work-life balance pracowników
 • Uważna obserwacja zespołu i szybkie reagowanie na trudne sytuacje
 • Podejście do konstruktywnej informacji zwrotnej
 • Dostrzeganie i docenianie pozytywnych postaw oraz zachowań
 • Korzystanie z konsultacji i wsparcia HR
Kurs e-learningowy dla menadżerów z przeciwdziałania mobbingowi w pracy.

Szkolenie pomoże Twojej organizacji:

 • Budować świadomość menadżerów w kontekście nieodpowiednich zachowań w zespole
 • Eliminować nieodpowiednie zachowania wśród pracowników
 • Nabyć umiejętność dostosowania formy komunikacji liderów względem potrzeb pracowników
 • Wzmocnić poczucie przynależności pracowników do zespołu, w którym panuje szacunek i zrozumienie
 • Zadbać o dobre samopoczucie pracowników, co przełoży się na wyniki ich pracy
Spotkanie biznesowe, team work, praca zespołowa, sala konferencyjna