MyLearning LMS

Wprowadzenie

Efektywne narzędzie zarządzania procesem szkoleniowym

MyLearning LMS to wszechstronna platforma e-learning, której celem jest wspieranie organizacji w procesie zarządzania szkoleniami. System pozwala na zarządzanie szkoleniami e-learning i tradycyjnymi. Tworzenie i organizacja ścieżek edukacyjnych oraz kontrola wyników nauczania stanowią podstawowe funkcjonalności MyLearning LMS. System zgłoszeń na poszczególne szkolenia tradycyjne i kursy e-learning umożliwia organizację procesu kształcenia poprzez zbieranie informacji o obecnych i przyszłych potrzebach szkoleniowych. Rozbudowane narzędzia do komunikacji z użytkownikami (gotowe komunikaty, wiadomości e-mail, chaty) zwiększają wygodę administrowania, umożliwiając wielokanałowe informowanie uczestników szkoleń e-learning i kursów tradycyjnych o zmianach i nowościach.

Kluczowe funkcjonalności

Zarządzanie szkoleniami e-learning
Kluczowymi funkcjonalnościami MyLearning LMS są: dodawanie/usuwanie oraz import/eksport z platformy nowych oraz istniejących kursów e-learning w standardach SCORM 1.2 oraz AICC. Równie ważne z punku widzenia administratora jest efektywne zarządzanie strukturą poszczególnych kursów, ilością lekcji, rozdziałów i ich kolejnością w procesie nauczania. Platforma wspiera organizację pretestów i posttestów dla szkoleń oraz umożliwia parametryzację śledzenia postępów w nauce, analizę zgłoszeń na poszczególny kursy oraz zdefiniowanie sposobu komunikacji z uczestnikami.
Zarządzanie szkoleniami tradycyjnymi
MyLearning LMS pozwala na dodawanie nowych i usuwanie z platformy istniejących szkoleń tradycyjnych oraz zarządzanie ich terminami. Poprzez system administrator może zapisywać użytkowników na szkolenia tradycyjne, zarządzać zgłoszeniami użytkowników na terminy szkoleń oraz wprowadzać informacje o obecności i zaliczeniu szkolenia przez użytkowników w danym terminie. Platforma posiada również funkcje generowania i wydruku certyfikatów po szkoleniach, parametryzacji szkoleń i terminów oraz konfiguracji powiadomień dotyczących uczestnictwa w szkoleniach tradycyjnych.


Więcej o funkcjonalnościach MyLearning LMS

Dwa sposoby udostępniania

Platforma MyLearning LMS może zostać udostępniona poprzez wdrożenie na serwerach Klienta lub poprzez wynajęcie w modelu chmury (oprogramowanie jako usługa).

Nasi konsultanci – na podstawie analizy potrzeb i możliwości Klienta – proponują najkorzystniejszy sposób udostępniania oprogramowania.

Nowości w ostatniej wersji

Platforma MyLearning LMS jest ciągle rozwijana, dostosowywana do zmieniających się oczekiwań Klientów oraz wymagań technologicznych. W ciągu roku zapewniamy kilkukrotną aktualizację platformy o nowe funkcjonlaności.
Wersję 3.0 wzbogacono o:
  • Nowy, intuicyjny panel użytkownika z możliwością zgłaszania zapotrzebowania na terminy/ tematy szkoleń tradycyjnych,

  • Moduł komunikacji, umożliwiający informowanie o zmianach lub nowościach dzięki wiadomościom i gotowym komunikatom,

  • Wyszukiwarkę szkoleń, kursów i ścieżek edukacyjnych,

  • Możliwość generowania certyfikatów po ukończeniu kursu e-learning lub szkolenia tradycyjnego.

Dostosowanie do wymagań Klienta

MyLearning LMS jest autorskim rozwiązaniem, stworzonym w wyniku analizy potrzeb i oczekiwań działów szkoleń największych polskich organizacji. Dzięki temu stanowi kompleksowe narzędzie do zarządzania procesem szkoleniowym. Jednocześnie fakt bazowania na MN Portalu umożliwia rozbudowę tego oprogramowania o nowe moduły/funkcjonalności (Community, Analytics, Integrator, Evaluation, Recruiter, Wiki, inne dostosowane do potrzeb Klienta) w krótkim czasie.

Do pobrania

(.pdf)

Kontakt

tel. (12) 631-54-21
lms@mynetwork.pl