Umiejętności miękkie są szerokim zbiorem kompetencji, które można podzielić na osobiste oraz interpersonalne. Z roku na rok odgrywają coraz większą rolę na rynku pracy. Potwierdza to Raport Linkedin Global Talent Trends 2019, w którym pokazano, że 92% badanych z 35 krajów uznaje umiejętności miękkie za ważniejsze od umiejętności technicznych. Trendy zmieniają się co roku, kształtowane są przede wszystkim aktualną sytuacją na rynku pracy oraz na świecie. Nie inaczej jest również w przypadku umiejętności miękkich. Nieprzewidywalny i dynamiczny rok 2020 całkowicie zmienił profil pracownika. W artykule przedstawiamy 7 umiejętności miękkich najbardziej pożądanych przez pracodawców w 2021 roku według zestawienia Linkedin i Ladder.

Adaptacja, zdolność przystosowania się

Zdolności adaptacyjne znalazły się w obu analizowanych zestawieniach. Według Fast Company adaptacja powinna zajmować pierwsze miejsce w rankingu umiejętności miękkich w 2021 roku. Zmiana jest nieustannie obecna w naszym życiu. Kto nie idzie do przodu, nie rozwija się, to nie stoi w miejscu, lecz cofa się. Do zmian już dawno przyzwyczaił nas świat, w którym ciągły rozwój technologiczny wymaga dostosowania się, elastyczności, otwartości i nauki nowych rzeczy. Tym bardziej ciężki rok 2020 oraz nie łatwiejszy 2021 pokazały, jak zdolności adaptacyjne pomagają odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Ostatnie 1,5 roku wskazało również, jak rozwinięte są zdolności adaptacyjne pracowników. Z raportu dotyczącego pracy zdalnej opracowanego przez MyNetwork wynika, że pewna grupa osób nie poradziła sobie ze zmianami, dla wielu było to wrzucenie na głęboką wodę bez wcześniejszego przygotowania. Szybkie tempo zmian, zupełnie nowe warunki pracy, nauka umiejętności niezbędnych do pracy online, czasem wyjście spoza strefy komfortu, a do tego pozytywne nastawienie okazały się być trudnym wyzwaniem. Druga grupa badanych pracowników zaaklimatyzowała się szybko i bezproblemowo do nowych warunków pracy. Ciężko się nie zgodzić, że adaptacja jest kluczową umiejętnością, którą pracownicy powinni rozwijać, aby utrzymać się na rynku pracy. Pracownik z wysoko rozwiniętą umiejętnością adaptacji potrafi efektywnie zdobywać nowe umiejętności i szybko dostosowuje się do aktualnych warunków pracy.

Komunikacja

Komunikacja jest rozległą kategorią. Oznacza sposób komunikowania się zarówno z klientami, jak i członkami zespołu oraz przełożonymi. To sposób przekazywania swojego punktu widzenia, ale również zdolność aktywnego słuchania i koncentracji. To korzystanie z mowy, gestów, mimiki i dźwięków. Efektywna komunikacja to przekazywanie wartościowych i ważnych informacji. W obecnej sytuacji zdolności komunikacyjne przeszły na wyższy poziom, ponieważ pracując hybrydowo lub całkowicie zdalnie większość rozmów odbywa się za pośrednictwem narzędzi online oraz połączeń telefonicznych. Dlatego tak ważne w dzisiejszych czasach jest rozwijanie umiejętności komunikacyjnych. Dzięki nim jesteśmy profesjonalni, efektywni i prawidłowo odbierani przez klientów oraz kolegów z pracy.

Współpraca i praca w zespole

Umiejętność współpracowania z innymi członkami zespołu była zawsze wysoko ceniona. Jednak i ta kompetencja w ostatnim czasie rozwinęła się o zdolność pracy zespołowej na odległość. Zespoły rozproszone wymagają współdziałania pomiędzy osobami pracującymi zdalnie, hybrydowo lub wyłącznie z biura. Różne tryby pracy w zespołach są codziennością w wielu firmach. Wszystkie bieżące sprawy, prace nad projektami, burze mózgów w salach konferencyjnych zostały zastąpione wirtualnymi rozwiązaniami. Zaufanie do wszystkich współpracowników oraz akceptacja ich pomysłów to podstawy efektywnej pracy w zespole. Ponadto, wykorzystanie mocnych stron każdej indywidualności z grupy pomaga osiągnąć zamierzony cel.

Kreatywność

Kreatywność jest umiejętnością niezwykle cenioną przez pracodawców. Osoba kreatywna myśli i wyraża siebie inaczej – wychodząc „poza pudełko”, poza określone schematy. Posiadanie w zespole osób kreatywnych sprawia, że wnoszą one świeżość i innowacyjność do realizowanych projektów. Dzięki nim możliwe jest stworzenie unikatowego, bezkonkurencyjnego, wyróżniającego się produktu. Osoba kreatywna ma wysoko rozwiniętą wyobraźnię, jest otwarta na innowacje oraz elastyczna mentalnie.

Inteligencja emocjonalna (EQ)

Inteligencja emocjonalna to dostrzeganie, rozumienie i reagowanie na emocje swoje oraz innych. Oznacza zdolność myślenia empatycznego o ludziach i relacjach w miejscu pracy, ale także podczas kontaktu z klientami. Kompetencja ta w ostatnich czasach nabrała nowego znaczenia. Jest niezwykle ważna w momentach, kiedy przychodzi nam zmierzyć się z wieloma negatywnymi emocjami, wyzwaniami zawodowymi, ciężkimi momentami. Osoby z wysoką inteligencją emocjonalną potrafią właściwie odczytać emocje współpracowników i odpowiednio zareagować. Inteligencja emocjonalna obejmuje takie cechy, jak: empatia, motywacja czy samoświadomość. Jest uważana za jedną z najważniejszych umiejętności miękkich w 2021 roku.

Perswazja

Perswazja to umiejętność wywierania wpływu na ludzi. Jest nieocenioną cechą wszystkich liderów i managerów, ale nie tylko. Polega na przekonaniu innych osób do swojego poglądu. Jest to niezwykle trudne, ponieważ odbywa się w taki sposób, że druga strona rozumie, akceptuje, zgadza się z danym poglądem, ale jednocześnie nie czuje się do niczego zmuszana. W tym celu wykorzystuje się różnorodne strategie i skuteczną argumentację. Dobrze rozwinięta umiejętność perswazji zwiększa efektywność pracownika, pozwala zainspirować innych współpracowników, pobudzić do działania oraz pomaga prowadzić owocne negocjacje z klientami. Zdolność perswazji może być rozwijana zarówno w słowie pisanym, jak i mówionym.

Etyka pracy

Kompetencja ta skrywa w sobie wiele wartości takich, jak: punktualność, skrupulatność, uczciwość, szczerość i odpowiedzialność. Osoba z tą umiejętnością punktualnie rozpoczyna pracę, terminowo wykonuje zadania, jest dobrze zorganizowana. Chętnie podejmuje się nowych zadań, mierzy się również z tymi mniej interesującymi i trudniejszymi do wykonania. Potrafi przyznać się do popełnionych błędów.

Rynek pracy wymaga od nas elastyczności i szybkiego uczenia się nowych rzeczy. Kompetencje opisane w artykule to tylko niektóre z tzw. umiejętności przyszłości, o których szerzej pisaliśmy w naszym materiale „Nowy trend rozwoju w dużych firmach”.

Ciągle wzrasta zapotrzebowanie na doszkalanie i rozwijanie umiejętności miękkich. Dobrą informacją jest to, że większości kompetencji można się nauczyć, choćby dzięki wdrożeniu w firmie dobrze zaplanowanej strategii szkoleniowej.

Udostępnij ten artykuł