szkolenia gotowe / well-being & csr / Adaptive thinking

Adaptive thinking

Zmiany są nieodłączną częścią naszego życia, a lęk przed nimi naturalny. Zaproś swoich pracowników na szkolenie e-learningowe z myślenia adaptacyjnego i wesprzyj ich w budowaniu odporności psychicznej.

adaptive thinking, myślenie adaptacyjne, biuro, office

Dołącz do naszych Klientów:

korzyści Oswój stres zanim zacznie dominować w sytuacjach kryzysowych.

Tematy zawarte w szkoleniu:

  • Czym jest adaptacja?
  • Stadia adaptacji
  • Podstawowe mechanizmy adaptacyjne
  • Trudności adaptacyjne
  • Myślenie adaptacyjne
  • Odporność psychiczna

Czy wiesz, że:

Umiejętność adaptacji jest niezbędna dla współczesnego człowieka, który podlega ciągłym zmianom?

Potwierdza to także raport Instytutu Badawczego w Phoenix, który, analizując trendy, opisał myślenie adaptacyjne jako jedną z kluczowych kompetencji przyszłości. Rozpocznij naukę, by zbudować świadomość własnych zachowań i móc je samemu kreować.

Spotkanie biznesowe, team work, praca zespołowa, sala konferencyjna