szkolenia gotowe / komunikacja i wsparcie liderów / stawianie celów biznesowych

Stawianie celów biznesowych

Stawianie celów jest jedną z ważniejszych umiejętności, jaką powinni posiadać menedżerowie. W szkoleniu e-learningowym pokazujemy, dlaczego jest to takie istotne i jak to robić prawidłowo.

Dołącz do naszych Klientów:

korzyści Stawianie celów ma znaczenie
dla firmy.

Tematy zawarte w szkoleniu:

  • Trudna sztuka zarządzania
  • Rodzaje celów
  • Czy Twój cel jest SMART?
  • Rozmowa rozwojowa. Jak się do niej przygotować?
  • Czym jest cel rozwojowy?
  • Czy samopoczucie wpływa na Twoje cele?
  • Rozmowa kontraktująca. Jak przebiega?

Wyniki biznesowe

Na osiągane wyniki biznesowe całego teamu mają wpływ działania menedżera. To jego kroki zapewniają wszystkim poczucie sensu, jasnego kierunku, indywidualnego podejścia, angażują poszczególnych członków zespołu. Każdy menedżer ma wpływ na osiągane cele swojego zespołu.

Spotkanie biznesowe, team work, praca zespołowa, sala konferencyjna

Umiejętność właściwego stawiania celów jest niezwykle ważna zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym.