Efektywna praca zdalna

Pobierz darmowy raport opracowany na podstawie badań przeprowadzonych w 2020 roku wśród pracowników dużych firm.

  Administratorem Twoich danych osobowych jest MyNetwork Polska sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Kluczborska 17/2, 31-271 Kraków. Szczegóły

  Co znajdziesz w środku?

  1.  Wyzwania pracy z domu – gdzie pracujemy efektywniej: w domu czy w biurze? Co jest największą trudnością w trybie home office?
  2.  Efektywność i kompetencje – czy pracując zdalnie szybciej wykonujemy powierzone nam zadania? Jakie są najważniejsze kompetencje przy pracy zdalnej?
  3.  Relacje na odległość – czy brakuje nam relacji ze współpracownikami? Czy w zespołach pojawiają się konflikty i nieporozumienia? Jak zarządza się zespołem pracującym zdalnie?
  4.  Emocje – czy tryb home office jest bardziej wymagający od pracy w biurze? Czy izolacja i osamotnienie mają wpływ na efektywność pracy zdalnej? Czy praca zdalna obniża poziom stresu? Jakie emocje towarzyszą nam podczas pracy zdalnej?
  5.  Zalety i wady – jakie są zalety i wady pracy w trybie home office?
  6.  Co dalej? Po epidemii… – czy chcemy całkowicie przejść na tryb pracy zdalnej? A może kilka dni w tygodniu?
  7.  Wnioski końcowe – jaki obraz pracy zdalnej wyłania się z naszych badań?