Case study / Histroia Bausch Health

Podręczna biblioteka
wiedzy

Dla naszego Klienta stworzyliśmy dużą bibliotekę wiedzy, dostępną dla wszystkich zainteresowanych pracowników.

Wyzwanie

Baza nowoczesnych kursów
Firma Bausch zdecydowała się na dużą zmianę w systemie szkolenia swoich pracowników i postanowiła zastąpić szkolenia tradycyjne nauczaniem online. Plan dotyczył wdrożenia platformy e-learningowej oraz przygotowania na początek ponad dwudziestu szkoleń produktowych, medycznych, aplikacyjnych oraz wchodzących w skład onboardingu. To ogromne przedsięwzięcie zostało zlecone MyNetwork.

Bausch Health jest firmą farmaceutyczną, która zatrudnia ponad 22 tysiące osób na całym świecie.

  • 22000

    zatrudnionych osób
  • 35

    zrealizowanych szkoleń
  • 1000

    i więcej ekranów szkoleniowych

Podsumowanie

Duża oszczędność czasu pracowników i środków finansowych przeznaczanych na szkolenia tradycyjne. Klient otrzymał nowoczesną platformę HCMDeck wraz ze startową bazą nowoczesnych, intuicyjnych kursów. Pomogliśmy naszemu klientowi stworzyć dużą, podręczną bibliotekę wiedzy, dostępną dla wszystkich zainteresowanych pracowników.

Spotkanie biznesowe, team work, praca zespołowa, sala konferencyjna