Wybór nowych szkoleń e-learningowych dla organizacji jest pozornie dosyć łatwy: wystarczy dobrać odpowiedni temat i formę szkolenia e-learningowego. Po drodze czyha jednak kilka wyzwań, które mogą przesądzić o sukcesie bądź porażce projektu szkoleniowego. Czym się kierować, wybierając szkolenie e-learningowe? Oto 5 najważniejszych kroków.

Rok 2020 zmienił oblicze świata, w tym biznesu i całej wewnętrznej polityki szkoleniowej. Dynamiczna rzeczywistość przyspieszyła rewolucję cyfrową, a ta wymusiła na organizacjach szybką restrukturyzację procesów szkoleniowych. Firmy coraz częściej mierzą się z narastającym problemem luk kompetencyjnych i niedoborem talentów. Szukają więc najróżniejszych sposobów na wyposażenie pracowników we właściwe umiejętności. Zarówno te „twarde”, jak i miękkie, które pomagają odnaleźć się w procesie nieustannych i nieuchronnych zmian. E-learning staje się dla większości z nich naturalnym i oczywistym wyborem.

L&D strategicznym partnerem biznesu

W badaniu McKinsey Global Survey aż dziewięciu na dziesięciu dyrektorów i menedżerów podało, że ich organizacje już borykają się z brakami umiejętności, albo spodziewają się, że luki te pojawią się w ciągu najbliższych pięciu lat. Pandemia uwypukliła ten problem na tyle, że jednym z najbardziej widocznych trendów 2021 roku stał się upskilling i reskilling. To wszystko postawiło działy Learning & Development w nieco innej pozycji, niż jeszcze kilka lat temu.

Polityka szkoleniowa kontra zmieniające się potrzeby

Paradoksalnie, wyzwania „nowej normalności” sprawiły, że działy szkoleniowe w końcu mogą w pełni pokazać swoją wartość. Wielu ekspertów przyznaje, że pandemia zmieniła postrzeganie wielu działań HR, podnosząc je do rangi działań strategicznych dla utrzymania i rozwoju biznesu. Podobne wnioski płyną z wielu globalnych raportów, w tym Deloitte Human Capital Trends 2021. Ale awans z funkcji wspierającej na strategiczną może nastąpić tylko po spełnieniu kilku warunków. Są to m.in.:

 • Staranne stawianie celów szkoleniowych, zgodnych ze strategią biznesową swoich organizacji;
 • Wysoka jakość dostarczanych usług, w tym zadbanie o cyfrowe doświadczenia pracowników;
 • Elastyczność rozwiązań, bo nowa normalność oznacza nieustanne zmiany, także w zakresie potrzeb pracowników i biznesu;
 • Rzetelne raportowanie efektów swoich działań, w oparciu o zaawansowaną analitykę szkoleniową.

Te cztery elementy pozwalają budować silną pozycję L&D, ale stanowią też wskazówki, jak kształtować politykę szkoleniową i wybierać najlepsze rozwiązania rozwojowe dla firmy. Ale na tym rola L&D się przecież nie kończy.

Szkolenia wpływają na zaangażowanie pracowników

Jednym z największych wyzwań współczesnego biznesu jest utrzymanie dobrego samopoczucia i zaangażowania pracowników. Istnieje bowiem silna korelacja pomiędzy tymi dwoma aspektami, a efektywnością i wydajnością. Badania Gallupa potwierdzają, że firmy, które dbają o zaangażowanie swoich pracowników, mogą osiągać wyniki lepsze nawet o 21%, zredukować absencję o 41% i zmniejszyć rotację o 59%. Kluczem jest tu kształtowanie doświadczeń swoich pracowników, dokładnie tak, jak kształtuje się doświadczenia klientów. Działy szkoleniowe mają w tym zakresie sporo do powiedzenia.

Czym jest Emloyee Experience?

Pod pojęciem Employee Experience kryje się suma doświadczeń, jakie pracownik gromadzi w czasie wykonywania obowiązków na rzecz pracodawcy. Zakres tych doświadczeń jest bardzo szeroki i obejmuje (na podstawie definicji Jacoba Morgana):

 • Kulturę firmy – czyli wszystkie założenia, które stanowią o unikalności miejsca pracy; są to m.in.: sposób zarządzania, struktura, procesy i procedury, ale także wartości, normy, styl komunikacji i relacje;
 • Fizyczne środowisko pracy – gdzie, z kim, na jakich warunkach, bo to także wszelkie niefinansowe benefity, które w dobie pandemii musiały zostać mocno ograniczone: dopłaty do posiłków, kawa z firmowego ekspresu, owoce czy wyjazdy integracyjne;
 • Technologiczne środowisko pracy – to wszystkie doświadczenia pracownika, kształtowane podczas korzystania z narzędzi cyfrowych: telefonów, intranetu, wszystkich wewnętrznych aplikacji i oprogramowania, sieci społecznościowych, telekonferencji itd.; ale to także korzystanie ze szkoleń e-learningowych czy webinarów do rozwijania pracowników, zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami wszystkich stron.

Jak kształtować Employee Experience za pomocą e-learningu?

Pracodawcy coraz częściej chcą świadomie kształtować doświadczenia pracowników, także w obszarze rozwojowym. Głównym celem szkoleń jest przecież poprawa efektywności jako konsekwencja zmiany zachowań. A na to wpływa nie tylko nauka nowych umiejętności i wykorzystywanie ich w praktyce, ale również odpowiednia postawa. Wynika ona m.in. ze stopnia ogólnego zadowolenia ze wszystkich doświadczeń rozwojowych, także cyfrowych (Digital Employee Experience). Ponieważ e-learning z powodzeniem zastępuje wiele bezpośrednich metod szkoleniowych, warto zadbać o:

 • Spójność szkoleń z realnymi potrzebami pracowników;
 • Łatwą dostępność do szerokiego zakresu szkoleń i materiałów dydaktycznych;
 • Wartościową, spójną i atrakcyjnie przedstawioną wiedzę;
 • Różnorodność form przekazywania wiedzy;
 • Zaplecze technologiczne – intuicyjną i atrakcyjną platformę, dostępną na różnych urządzeniach.

Oczywiście, wybierając szkolenie e-learningowe, należy mieć na uwadze całość efektów, jakie chcemy osiągnąć: potrzeby organizacji i pracowników. A to niełatwe zadanie.

Jak wybrać szkolenie e-learningowe?

Proces wyboru szkoleń e-learningowych do organizacji powinien rozpocząć się dużo wcześniej, niż w momencie wyboru dostawcy i samego szkolenia. Powinien on być zawsze efektem sprzężenia zwrotnego celów organizacji i celów rozwojowych pracowników. E-learning nie może spełniać swojego zadania, jeśli potrzeby którejś strony zostaną pominięte. Zanim wrzucimy do koszyka szkolenie e-learningowe, warto wziąć pod uwagę 5 podstawowych elementów.

1. Obsługa klienta

Być może to dziwne, że jakość obsługi klienta, oferowana przez dostawcę usług e-learningowych znajduje się na pierwszym miejscu. Jeśli jednak weźmiemy pod uwagę, że proces tworzenia lub dopasowywania szkoleń jest kluczowy, aby mogły one zrealizować założone cele, ten wybór jest oczywisty. Tylko dobra współpraca zapewni najlepszy efekt, dopasowany do specyficznych potrzeb organizacji. Stały kontakt z dostawcą, kick-off projektu, warsztatowe badanie potrzeb – to tylko niektóre elementy pomagające stworzyć kurs online maksymalnie dopasowany do potrzeb danej firmy. Bez względu na to, czy zakup dotyczy szkoleń gotowych czy szytych na miarę, potrzebne będzie wsparcie techniczne, dostęp do demo czy po prostu – rzetelne informacje, które pozwolą rozwiać wszelkie wątpliwości. Jeśli te nadal będą się pojawiać, należy szukać dalej.

2. Elastyczność rozwiązań

Dotyczy to zarówno dopasowania zakresu szkolenia do potrzeb firmy, ale także elastycznych możliwości cyfrowych. Standardowym rozwiązaniem, które pomaga zadbać o komfort użytkowników szkoleń (EX!) jest e-learning mobilny. Pozwala on na udział w szkoleniu z dowolnego miejsca na świecie, o dowolnej porze. E-learning mobilny nie oznacza gorszej jakości, a wręcz często dzięki swojej formie jest bardziej efektywny od innych rozwiązań. Warto zwrócić uwagę na stronę wizualną, intuicyjną nawigację, przyjazny interfejs, różnorodność formy – to wszystko, co zachęca do udziału w szkoleniach i może wzmocnić pozytywne doświadczenia pracowników.

3. Coś więcej niż prezentacja

Szkolenie online to dużo więcej niż zwykła prezentacja wiedzy. Obecnie proces tworzenia e-learningu angażuje szereg specjalistów z różnorodnych dziedzin, czyli: dydaktyków, grafików, programistów i specjalistów multimediów. Ich zespołowa praca sprawia, że e-learning jest skuteczny i atrakcyjny wizualnie. Podczas gdy w szkoleniach offline kluczem do sukcesu jest zazwyczaj trener i interakcje z innymi uczestnikami, szkolenia e-learningowe, pozbawione zazwyczaj tych elementów, muszą być dopracowane na każdym poziomie. Warto korzystać ze zróżnicowanych i angażujących form przedstawiania treści: materiałów filmowych, tutoriali, animacji, rozbudowanych pigułek wiedzy czy elementów grywalizacji.

4. Ewaluacja

Ocena postępów nauczania spełnia dwie podstawowe funkcje. Po pierwsze, służy działom L&D do sprawdzania skuteczności sposobów przekazywania wiedzy. Po drugie, pozwala ocenić wiedzę uczestnika przed i po szkoleniu. Ale szkolenia e-learningowe posiadają również opcję dopasowania zakresu szkolenia do wiedzy uczestnika. To pozwala zaoszczędzić czas i, po raz kolejny, wzmocnić budowanie pozytywnych doświadczeń pracowników.

5. Narzędzia analityczne

Analiza danych i wyciąganie z nich właściwych wniosków jest niezbędnym elementem budowania przewagi konkurencyjnej współczesnych organizacji. Dotyczy to także obszaru L&D. Łatwość zbierania danych, możliwość skorelowania ze sobą wyników, a w końcu przedstawienie ich w przejrzysty sposób, powinno być zaplanowane już na etapie strategii szkoleniowej. Zanim więc wybierzesz szkolenie e-learningowe, zastanów się, jakich KPI potrzebujesz, aby zweryfikować skuteczność podejmowanych działań. I sprawdź, czy usługa, którą wybierasz, może dostarczyć Ci te dane.

Podsumowanie

Wybór szkolenia e-learningowego jest zdecydowanie łatwiejszy, jeśli stanowi ono jeden z ostatnich elementów wdrażania strategii szkoleniowej. Uważne i rozsądne dobieranie rozwiązań e-learningowych wzmocni znaczenie działu L&D w organizacji, przyczyni się do zbudowania pozytywnych doświadczeń pracowników i pozwoli zrealizować wszystkie postawione cele.

Udostępnij ten artykuł