Stres w pracy – według badań Koalicji Bezpieczni w Pracy problem ten sięga aż 85% pracowników. Ponad połowa zatrudnionych narzeka na stresujące warunki pracy, mające wpływ na ich efektywność oraz przyczyniające się do częstych absencji w firmie.

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia Pracy podaje, że przeznaczamy ogromne kwoty na leczenie schorzeń wynikających ze stresu. Dla pracodawców są to znaczące straty. Czy można to zmienić? Jak się do tego zabrać, skoro pewna dawka stresu jest nam konieczna po to, abyśmy czuli się odpowiednio zmotywowani do pracy? Co stanowi wyzwanie w walce ze stresem?

Zacznij od zmierzenia swojego poziomu stresu

Aby odpowiedzieć na powyższe pytania, należy przede wszystkim zrozumieć, czym jest wszędobylski stres, jak się objawia, co go wywołuje, a w dalszej kolejności spróbować nad nim zapanować, czyli znaleźć najlepsze sposoby ukojenia nerwów.

W naszym szkoleniu każdy uczestnik może określić swój aktualny poziom stresu dzięki zamieszczonej w kursie „Skali stresu” Holmesa i Rahe’a. To ciekawe doświadczenie i dobry punkt wyjścia do dalszych rozważań. Ćwiczenie pokazuje, które z przytrafiających się nam sytuacji są mocno stresogenne, a które minimalnie. Pomimo tego, że chętnie posługujemy się słowem „stres”, często zupełnie bezrefleksyjnie, to nie każde napięcie jest de facto stresem. Warto poświęcić chwilę, aby dowiedzieć się, z jakimi rodzajami „stresu” można, a nawet trzeba walczyć.

Stres w pracy nie jest indywidualną sprawą każdego z nas

Warto podkreślić, że stres w pracy to nie jest kwestia pojedynczego pracownika, ale całej firmy. To prawda, że stresory obecne w miejscu pracy w różnym stopniu wpływają na poszczególnych zatrudnionych, ale zawsze zaburzają ich relacje ze współpracownikami i odbijają się echem na funkcjonowaniu organizacji. Rolą menedżerów jest pomoc pracownikom w radzeniu sobie ze stresem przy uwzględnieniu ich indywidualnych predyspozycji i tego, jak o sobie myślą i odbierają otaczającą ich rzeczywistość.

Pouczającym doświadczeniem jest analiza przykładów tego, jak na dane sytuacje reagują ludzie myślący pozytywnie, a jak ludzie myślący negatywnie. Sposób myślenia pracowników, ich osobowości i możliwości to jedno z najtrudniejszych wyzwań w opanowywaniu stresu.

Wypróbuj techniki radzenia sobie ze stresem

O negatywnych skutkach długotrwałego stresu nie trzeba nikogo przekonywać. Nerwica, depresja czy zawał serca to choroby często dotykające zestresowanych pracowników. Jak się przed nimi ustrzec?

Nie zmienimy swojego charakteru z dnia na dzień, ale możemy nauczyć się pewnych reakcji i dopasowywania do sytuacji stresowych. Warto „zaprogramować się pozytywnie”, czyli wyrobić w sobie takie nastawienie, które pomoże nam nie poddawać się stresowi. Wystarczy chwila refleksji nad własnym sposobem postępowania. Każda z zaproponowanych technik wskaże pracownikowi drogę do poznania siebie i w efekcie do przejęcia kontroli nad własnymi myślami. Osoby, które nauczą się wykorzystywać zaprezentowane w szkoleniu sposoby radzenia sobie ze stresem, odniosą podwójną korzyść – będą nie tylko spokojniejsi w życiu prywatnym, ale także staną się bardziej opanowanymi i efektywniejszymi pracownikami.

Zarządzanie stresem w organizacji

To, że sami mamy bardzo duży wpływ na to, jak być mniej zestresowanymi na co dzień, nie oznacza, że ze stresem w miejscu pracy mamy sobie radzić bez pomocy osób, które nami zarządzają. To właśnie te osoby są odpowiedzialne za to, aby nie narażać pracowników na niepotrzebny, zbyt duży poziom stresu. Złotą zasadą jest, aby przełożeni starali się dostosowywać ilość i stopień trudności zadań do możliwości osób, które dla nich pracują. Podwładni powinni czuć wsparcie ze strony organizacji, a ich praca musi być należycie kontrolowana. Zarządzający, którzy dbają o zdrowie jednostek, dbają tym samym o dobrą kondycję firmy.

Podsumowanie

Próba zapanowania nad stresem przypomina przyrządzanie ulubionej potrawy. Często, aby zachwycić gości, należy tak dobrać przyprawy, aby było ich w sam raz, nie za dużo ani nie za mało. Podobnie rysuje się zagadnienie stresu w pracy – aby osiągnąć najlepsze rezultaty, nasilenie stresu musi być na odpowiednim poziomie.

Rolę książki kucharskiej (wyselekcjonowane przepisy/receptury) w wersji online mogą w tym przypadku pełnić zestawy technik radzenia sobie ze stresem, zaproponowane w naszym szkoleniu. Warto po nie sięgnąć, aby – mimo różnic indywidualnych między pracownikami (tak jak różni są kucharze) – można było skorzystać ze sprawdzonych i skutecznych metod. Dzięki nim mamy szansę uniknąć poważnych dolegliwości (nie tylko tych żołądkowych) i cieszyć się znakomitymi sukcesami w pracy.

Udostępnij ten artykuł