O firmie

Kontakt

Dane teleadresowe

MyNetwork Polska Sp. z o.o.
ul. Kluczborska 17/2
31 -271 Kraków

NIP 6762221406
Regon 356557190

Spółka zarejestrowana w Sądzie
Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia
w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000125878

Kapitał zakładowy 55 000 złotych.
Biuro w Krakowie:
ul. Kluczborska 17/2
31-271 Kraków

kontakt@mynetwork.pl

tel. + 48 12 631 54 21
fax + 48 12 631 54 22
Biuro w Londynie:
Bonhill Street 4-5
EC2A 4BX London

contact@mynetworkcorp.com

tel. +44 203 411 98 68

Do pobrania

(.pdf)

Kontakt

tel. (12) 631-54-21
kontakt@mynetwork.pl