Dostępność, różnorodność i elastyczność – to cechy naszych produktów przeznaczonych dla branży telekomunikacyjnej.

Rozwój urządzeń i technologii, a co za tym idzie – zwiększenie potrzeb Klientów – sprawia, że szkolenia i oprogramowanie dla operatorów komórkowych zmieniają się najbardziej dynamiczne. Wychodzimy naprzeciw tym oczekiwaniom, tworząc elastyczne rozwiązania e-learning, które są dostępne również na urządzeniach mobilnych.

Rekomendowane rozwiązania dla branży

Platforma LMS
Bezpieczeństwo informacji i danych oraz możliwość swobodnego korzystania z oprogramowania wraz z rozwojem organizacji stanowią kluczowe cechy platformy MyLearning LMS dla branży telekomunikacyjnej. Oprogramowanie dla operatorów telefonii powinno również charakteryzować się rozbudowanymi funkcjonalnościami raportowania i komunikacji. MyLearning umożliwia przesyłanie informacji za pośrednictwem kilku kanałów komunikacji oraz kontrolę procesu nauczania na jego każdym etapie.

Więcej o funkcjonalnościach MyLearning LMS

Przykład wizualizacji platformy MyLearning LMS dla branży telekomunikacyjnej

Szkolenia na zamówienie
Branża telekomunikacyjna oczekuje rozwiązań e-learning, wspomagających proces sprzedaży oraz podtrzymywanie pozytywnych relacji z Klientami, dlatego z sukcesami realizujemy dla tego sektora:
  • Szkolenia wstępne
  • Szkolenia produktowe
  • Szkolenia z procedur
  • Szkolenia umiejętności miękkich
Szkolenia gotowe
dla branży telekomunikacyjnej:
  • Kursy z kategorii Rozwój osobisty: „Efektywna komunikacja”, „Radzenie sobie ze stresem”, „Rozwiązywanie konfliktów”, „Rozwiązywanie konfliktów dla managerów”
  • Kursy z kategorii Zarządzanie i sprzedaż: „Prezentacje”, „Negocjacje”, „Zarządzanie czasem”
  • Kursy z kategorii Prawo: „Ochrona danych osobowych”
  • Kursy z kategorii Aplikacje: „Microsoft Office 2007”, „Microsoft Office 2010”

Referencje:

Współpracę z MyNetwork Polska rozpoczęliśmy w 2011 roku od stworzenia szkolenia wprowadzającego dla nowych pracowników w modelu premium. Specjaliści tej firmy wykazują się profesjonalnym podejściem do realizacji dedykowanych e-szkoleń dla naszej firmy. Szkolenia są nowoczesne, atrakcyjne i dostosowane do naszych potrzeb. MyNetwork Polska jest profesjonalnym partnerem w obszarze tworzenia dedykowanych kursów e-learningowych.

Rafał Salomonik Head Office Training Manager
P4 (Play)